ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 25-ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СДРУЖЕНИЕ “СЪВЕТ НА РЕКТОРИТЕ“ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ