ЛЕКЦИЯ НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯ ФОТОГРАФ ПИЕР ГОНОР В НАТФИЗ

 

СНИМКИ ОТ ЛЕКЦИЯТА НА ПИЕР ГОНОР В НАТФИЗ

Фотограф: Теодора Тодорова, ІІІ курс специалност „Фотография”


Допълнителна информация по темите и събитията от програмата на фестивала Фотофабрика ще откриете на сайта: https://www.fotofabrika.org/bg

Петият Фестивал Фотофабрика е част от Календара на културните събития на Столична община за 2018 година.