Лекция на Ян Холмберг, директор на Фондация “Ингмар Бергман” – 22 май, 10 ч.

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

Постоянен театрален семинар

с ръководител проф. д.изк.н. Камелия Николова

и Катедра “Германистика и скандинавистика”,

Софийскси университет “Климент Охридски”

 

ви канят на 22 май, от 10 до 12 часа

 

на лекцията на

Ян Холмберг

директор на Фондация “Ингмар Бергман”, Швеция

 

Лекцията ще се състои в Конферентна зала 114, ул. Г.С Раковски 114, на английски език.