Награда за Гергана Трайкова (IV курс, специалност ТТМ) от “Национален студентски литературен конкурс “Боян Пенев”

Журито на 41 издание на “Национален студентски литературен конкурс “Боян Пенев”, Шумен, присъди I награда в раздел “Критика” на Гергана Трайкова, студентка IV курс, ТТМ.