МАЛЪК СЕЗОН 2018 – ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА “СФУМАТО”

София 1504
ул. “Димитър Греков” 2
тел./факс 943 39 35
тел. 944  01 27
e-mail: sfumato@box.net1.bg

 

МАЛЪК СЕЗОН 2018

 

СКЪПИ НАЙ-МЛАДИ КОЛЕГИ ОТ ВСИЧКИ ИЗКУСТВА,

Отново сме пред прага на нашия „Малък сезон“, който ще се състои от 25 юни  до 5 юли .

Вече почти две десетилетия „Малък сезон” е най-иновативния творчески фестивал в България. Замислен като „търсачка” на нови креативни идеи на най-младите от всички изкуства – приведени в действие и търсещи условия за осъществяване и финализиране, „Малък сезон” продължава да бъде верен на своята мисия и през 2018 година. Нашата амбиция е да го превърнем в свръхнаситена на събития и идеи европейска творческа работилница. Това европеизиране започна още през изданието на нашия форум в 2016 година, а в предстоящите 2018-2019 г. съвпада с поемането от  София  на домакинството на европейското председателство.

„Малък сезон” 2018  ще бъде вдъхновяван от гениалната метафора на Йордан Радичков за Ноевия ковчег, където ние всички сме длъжни да събираме и пренасяме през Времето трохите от нашия въшкав, сиромашки животец. Представяме си десет дни, наситени с артистични акции от всички изкуства, възпалени от страстта да събираш и съхраняваш уникалното в своя малък свят и да го пренасяш в контекста на голямата европейска цивилизация.

Акцент върху уникалността на съдържанията. Акцент върху българската идентичност на нашето европейско приобщаване.

Очакваме и ще поощряваме интересни, собствени креативни идеи, задвижени въпреки отсъствие на условия и сигурност, които могат да бъдат показвани и незавършени, на етап от процеса.

Не изключваме и словесни защити на бъдещи проекти, остроумно и артистично анонсирани пред младата публика на нашия фестивал.

Търсим артисти със свой поглед, собствен глас, неповторим език, които следват своите замисли и видения – и правят. Да правим е нашата единствено възможна антикризисна програма, нашият пир по време на чума, нашата любов по време на холера, нашата Мисия.

„Малък сезон”, освен творческа борса е и място на срещата и това, за което отдавна мечтаем започва да се случва – не просто ние да пътуваме по света, а артистичният свят да идва в София, да се включва в „Малкия сезон” на Сфумато.

 

Право на участие имат млади професионалисти и студенти от висшите училища за изкуства след II курс.

 

Заявки за участие се приемат до 15 юни /петък/ при Данислава Томова – тел.: 944 01 27 и моб. 0894453671; sfumato1@box.net1.bg; придружени от описание на проекта /концептуално и техническо/ и творческа биография на  участниците.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

Свободен вход за зрители за 95% от акциите.

Очакваме ви

Маргарита Младенова и Иван Добчев – Създатели и ръководители на ТР „Сфумато”;

Недялко Делчев – Изпълнителен директор на „Малък сезон”;

Стефан Иванов – препоръчител;

Ясен Василев – препоръчител;

Данислава Томова – координатор и целият екип на „Сфумато”

 

 

МАЛЪК СЕЗОН – 2018

Драмата на Драматургията, дискусия в две части:

 

      1.Политики и стратегии

Актуалното институционално отношение към съвременната българска драматургия и потенциалът за позитивни промени чрез прилагането на дългосрочна визия за развитие.

 

      2.Поетики на пиесата

Теми и форми в драматургията, които остават извън традиционните институции.

Необходимостта от преосмисляне на понятието за „пиеса“ в български контекст.

В дискусията ще вземат участие както съвременни български автори, така и драматурзи от чужбина, които да разширят хоризонта на практиките, политиките и споделения опит.

„Малък сезон“ ще осигури пространство за развитието на 4 нови съвременни български драматургични текста, които ще бъдат публично представени след интензивен работен процес.

Дискусията е насочена към драматурзи, режисьори, актьори, критици, театрални педагози и зрители. Театърът отправя официална покана и към представители на Столична община и Министерство на културата да вземат участие в дебата.

 

Стефан Иванов

                                                                                                                                         Ясен Василев