ИЗПИТИТЕ ОТ А 407 (ОТ 11.06) СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В ДРУГИ АУДИТОРИИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ

 

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ,

ИЗПИТИТИ ОТ А 407 ЩЕ БЪДАТ ПРЕМЕСТЕНИ

В ДРУГИ АУДИТОРИИ КАКТО СЛЕДВА:

 

11.06.2018 

– 11.00 ч. – В 301

– 15.30 ч. – В 301

15.06.2018

– 14.00 ч. – В 401

– 16.00 ч. – В 401

16.06.2018

– 11.00 ч. – В 301

– 12.00 ч. – В 301

18.06. 2018

– 9.30 ч. – В 302

– 11.00 ч. – В 302

– 14.00 ч. – В 302

19.06.2018

– 16.00 ч. – В 401

20.06.2018

– 13.00 ч. – В 302

– 16.30 ч –  В 302

– 17.30 ч. – В 302

26.06.2018

– 14.00 ч. – В 302

ВСИЧКИ  са  във В – сграда

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ