“Ние, духовата музика!” – фотограф: Росина Пенчева