Юбилейна научна конференция – Катедра “Театрознание”