“Кръв и власт” – фотографи: Терънс Стоун и Галина Маринова