ТЪРСЕНЕ НА ДОБРЕ ОБУЧЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО „ТЕАТРОЗНАНИЕ И ТЕАТРАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ“

 

Търсене на добре обучени специалисти в областта на театрознанието и театралния мениджмънт лакомо поглъща възпитаниците на НАТФИЗ. Още по време на обучението в Академията, студентите по „Театрознание и театрален мениджмънт“ вече имат осигурена възможност за стажове, практики и работа.

Към тях отправят множество покани директори на театри, медии и фестивали, докато ръководителят на катедрата по „Театрознание“ проф. д.н. Камелия Николова, балансира професионалните ангажименти на студентите с ритъма на академичното им обучение. Фестивал „Нова българска драма“, Шумен, МТФ „Варненско лято“, „Сцена на кръстопът“ – Пловдив, МТФ „Пиеро“ – Ст. Загора, „Панаир на младите“ – МТ София, „Панаир на куклите“ – СКТ, Театър „София“, Театър „Българска армия“, Театър 199 „Валентин Стойчев“, Народен театър „Иван Вазов“ и т.н., както и много от познатите ни медии са само част от професионалните пространства, които бързат да възложат очакванията си на младите специалисти.

В началото на април ще се проведат предварителни изпити по специалността в НАТФИЗ, следете ги и не ги пропускайте, защото само след година-две ще ви осигурят интересна и креативна работа.