ПРОФ. Д.Н. ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ В БОРДА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ АЙЗЕНЩАЙН

Проф. д.н. Владимир Игнатовски

 

Проф. д.н. Владимир Игнатовски получи покана да се присъедини към работата на 6-има световно известни учени от Франция, Германия, САЩ, Австралия и Индия. Заедно с тях, проф. Игнатовски ще бъде равноправен член на Научно-консултативния съвет на неправителствената фондация „Център за културни изследвания Айзенщайн“ и списание „Киноведски записки“!

Поздравления, проф. Игнатовски!

 

Проф. Владимир Игнатовски е български кинокритик и дългогодишен преподавател по „Теория на киното“, „Теория на масмедиа“, „Теория на зрелищните изкуства“ и  „Телевизионна критика“ в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Автор е на 12 книги, десетки студии и изследвания по история и теория на театъра, киното и средствата за масова комуникация. В последните няколко години в превод и под редакцията на проф. Игнатовски, издателство „Изток-Запад“ отпечата за българските читатели – „За техниката на актьора“ от Михаил Чехов; I и II том на „Работата на актьора“ от К. С. Станиславски; „Развитието на метода. Мечта за страст“ от Лий Страсбърг; „Книга за театъра“ от Пьотър Ярцев; „Театърът – теория и практика“ от Всеволод Майерхолд.