СЪБИТИЯ                 

Владимир Игнатовски

Проф. д.н. Владимир Игнатовски

Катедра "Световна култура"

 

Образование:

ВИТИЗ – 1962-1963

ГИТИС – Москва, 1963-1967

Кандидат на изкуствознанието – 1976 „Ранните театрални работи на Сергей Айзенщайн“

Старши научен сътрудник втора степен –1983

Доктор на изкуствознанието – 2000 „Комуникативната природа на зрелищните изкуства“

Професор – 2001

 

Работил в:

Българска национална филмотека – 1967-1969 /сътрудник/

1990-1991 /директор/

Съюз на българските филмови дейци /Директор на Дома на киното/ – 1969 – 1971

Студия за игрални филми – Бояна – 1971-1974 /редактор/

Институт за съвременни социални теории при Президиума на БАН – 1974 – 1989 /старши научен сътрудник/

Български културен институт – Берлин – 1991-1992 /зам. директор/

Радио 99 /директор марктинг/ – 1992-1994

БНТ – ръководител на Център за филмово производство – 1995-1997

Радио Канал Ком /директор маркетинг/ – 1998-1999

FX – Cinema – управител 2002-2004

НАТФИЗ „Кръсто Сарафов“ – 1995-2000

Заместник-председател на Научната комисия по изкуствознание и изкуства към ВАК; 2003-2009

Член на Специализирания консултативен съвет на Международната фондация „Сергей Айзенщайн – научни изследвания“; 2019

 

Дисциплини: Теория на киното, Теория на масмедиа, Теория на зрелищните изкуства

 

Автор на книги, студии и изследвания по история и теория на театъра, киното и средствата за масова комуникация, публикувани на български , руски, немски, чешки и сръбски; редактор на игрални филми, автор на сценарии за документални и научно-популярни филми, водещ и автор на телевизионни предавания.

 

Монографии:

Щурци и атракциони, 1974

Филмово десетилетие, 1982

Прозрачният екран, 1985

Стратегията на спасението, 1987

Електронната Геновева, 2001

Масови комуникации, 2002

Кой живее в електронната къща, 2005

Картини от светлина. Теорията на нямото кино. 1895-1929, 2008

Времепространство. Хронотопът в нямото кино, 2008

Копие или модел. Изразните средства на нямото кино, 2009

Как попкорнът измести фъстъците. Раждането на звука в киното – 2011

 

Съставителства:

Съвременно съветско кино, съставител, 1978

Телевизионният принцип, съставител, 1986

Бела Балаж. Избрани произведения, съставител, съвм. с Волфганг Герш, 1988

Зигфрид Кракауер. От Калигари към Хитлер, съставител, 1991

 

Участие в научни конференции и симпозиуми: /избрано/:

Доклад на 4-я международен конгрес по икономика и политика н масовите комуникации, Берлин, 1991

Доклад на международния симпозиум “Авангардът в Източна Европа”, Бон, 1994

Доклад на международния симпозиум  “Другата реалност -. Документалният филм в Централна и Източна Европа”, Щутгарт, 1995

Доклад на международна конференция “100 години от рождението на С.М.Айзенщайн”, Берлин, 1998

Доклад “Виртуална реалност и възприятие” на теоретична конференция Виртуалната реалност, 2001 – в сб. Виртуалната реалност

Доклад “Глобализъм и провинциализъм” на теоретична Конференция “Киното в процеса на глобализацията”, 2002, в сб. “Киното в процеса на глобализацията”.

Доклад : “Тема и антитеза за киното в дигиталната епоха” – в сб. Дигиталният екран, 2004,

Доклад: “Новите технологии и “превантивната” цензура” – в сб. “Старо” кино – нови медии – “нови “ зрители, 2005.

 

Участие в международни журита на фестивалите в:

Берлин 1989, 2006

Оберхаузен 1990

Манхайм 1991

Лайпциг 2003

Пловдив, Златна ракла – 2004

Хайфа 2007

Биберах 2007, 2008, 2009, 2017, 2018

 

Директор на фестивала Златната ракла 1995-1996

 

Филми:

Варна – Запад, док. 1971, сценарист

7 момичета, 7 години, док. 1972, сценарист

Като хляб и въздух, док. 1979, сценарист

Гардеробът, 1974, реж. Г. Дюлгеров, редактор

Магистралата, 1974, реж. Ст. Димитров, редактор

Къде сме се срещали? 1974, реж. Г. Любомиров, редактор

Истински мъж, 1974, реж. А. Обрешков, редактор

Инспекторът и гората, 1974, реж. Рангел Вълчанов, редактор

След края на света, България-Германия, 1998, реж. Ив. Ничев, драматург

Пътуване към Йерусалим, България-Германия, 2004, реж. Ив. Ничев, драматург

Тилт, България-Германия, 2011, реж. В. Чучков, драматург

Свети Иван Рилски, небесният покровител, 2012, док, реж.Ив. Трайков, сценарист

Корабите са пълни, док, 2012, реж. К. Бонев, сценарист

49172, док, 2015, реж. Пл. Петков, сценарист

„Снимка с Юки“, 2019, реж. Л. Аврамов, сценарен консултант

 

Преводи

С. Айзенщайн. Монтажът, 2000, Изток-Запад

С. Иванов. В търсене на Константинопол, 2014, Изток-Запад, Награда на Съюза на преводачите

Л. Троцки. Балканите и Балканската война, 2015, Изток-Запад

К. Станиславски. Работата на актьора, т. !, 2015, Изток-Запад

Н. Михалков. Територията на моята любов, Колибри, 2015

М. Чехов. За техниката на актьора, 2016, Изток-Запад

К. Станиславски. Работата над актьора с ролята. Т. ІІ, 2016, Изток-Запад

П. Ярцев. Книга за театъра, 2016, Изток-Запад

Вс. Майерхолд. Театърът – теория и практика, 2018, Изток-Запад

А. Тарковски. Уловеното време, Колибри, 2019

 

 

 

 

ФИЛМ ПО СЦЕНАРИЙ НА ПРОФ. ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ С НАГРАДА ОТ ЛОС АНДЖЕЛИС

 

ПРОФ. Д.Н. ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ В БОРДА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ АЙЗЕНЩАЙН

 

ПРОФ. ВЛАДИМИР ИГНАТОВСКИ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЧЕТЕМ