Дипломни защити по “Режисура в сценичните изкуства”

 

 

ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

           ПО         

РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ:  Атанас Красимиров Атанасов  

   

        Магистърска теза на тема:

„ТЕНЕСИ УИЛИЯМС: АВТОБИОГРАФИЧНИТЕ

ЕЛЕМЕНТИ В „СТЪКЛЕНАТА МЕНАЖЕРИЯ“ КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕЖИСЬОРСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ“

Ръководител на магистърската теза – проф. д-р Венета Дойчева

      

Дипломната защита ще се проведе на 31.05.2019 г. от 14.30 ч.

в Заседателна зала на ул. „Г .С. Раковски“ № 114


 

 

ФАКУЛТЕТ „СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА“

 

Д И П Л О М Н А     З А Щ И Т А

               ПО          

    РЕЖИСУРА В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

                              

ДИПЛОМАНТ:  Делян Пламенов Илиев

 

Магистърска теза на тема:

„Вътрешни и външни конфликти в пиесата „Три сестри“ от А.П.Чехов“

Ръководител на магистърската теза – проф. Маргарита Младенова

 

Дипломната защита ще се проведе  на 31.05.2019 г. от 15.30 ч.

в Заседателна зала на ул. „Г .С. Раковски“ № 114