ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 2019 – НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ ПО ПРОЕКТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

(НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТСТВАЛИТЕ ПО ПРОЕКТНИ НАПРАВЛЕНИЯ)

 

Днес 21.06.2019 г. на основание Заповед № 267/04.06.2019 г., решение на АС от 05.03.2019 г. и Правила за реда, условията и сроковете за подготовка, кандидатстване и реализация на спектакли по проекти към Театър НАТФИЗ през 2018/2019 учебна година от 29.03.2019 г.,

Проектно-експертен съвет в състав (по азбучен ред) :

Алексей Христов – член на Съвета на настоятелите

Асен Шопов – режисьор

Димитър Банекин – актьор

д-р Ина Божидарова – държавен експерт, Министерство на културата

Ириней Константинов – директор на Театър „София“

проф. Пламен Марков – декан на Факултет „Сценични изкуства“

проф. д-р Светослав Кокалов – сценограф

оцени постъпилите предложения за проектни спектакли в Театър НАТФИЗ, чрез точкова система (от 2 до 6 точки) и класира проектите по низходящ ред според средноаритметичната им оценка както следва:

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 – „МЛАД РЕЖИСЬОР“

КЛАСИРАНЕ Вх. № Ръководител на проекта Заглавие Режисьор Оценка
               1 292 Деян Ангелов ТРИ СЕСТРИ Деян Ангелов 4.71

2

294 Елица Йовчева ЛЕОНС И ЛЕНА Елица Йовчева 4.29

3

305 Кристина Беломорска СЕКСУАЛНИ ПЕРВЕРЗИИ Кристина Беломорска 4.00

4

284 Денислав Янев ВЕНЕРА И АДОНИС Денислав Янев 3.57
               5 303 Бюрхан Керим КРАЙ НА ИГРАТА Бюрхан Керим 3.43

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 – „НАТФИЗ НАЙ“

КЛАСИРАНЕ Ръководител на проекта Заглавие Режисьор Сбор от точки

1

проф. д-р Атанас Атанасов PAPAS IN MOTION Атанас Атанасов 36 т.

2

проф. Иван Добчев ЧЕРНА ДУПКА Иван Добчев 33 т.

2

проф. д-р Атанас Атанасов ХОРА С КУФАРИ Мартин Каров & Веселин Петров 33 т.

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 – „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“

КЛАСИРАНЕ Вх. № Ръководител на проекта Заглавие Режисьор Оценка

1

307 Анастасия Събева СОЛУНСКИТЕ СЪЗАКЛЯТНИЦИ Анастасия Събева 5.43

2

304 доц . д-р Пенко Господинов ЛЕЙДИ МАКБЕТ ОТ МЦЕНСКА ОКОЛИЯ Максим Меламедов 4.86

3

295 Делян Илиев ДВА ПЪТИ УБИТ Делян Илиев 4.00

4

300 Теодора Георгиева ПРОДАВАЧЪТ НА ЩАСТИЕ Теодора Георгиева 3.29

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 5 – „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“

КЛАСИРАНЕ Вх. № Ръководител на проекта Заглавие Режисьор Оценка

1

298 гл.ас д-р Лора Мутишева ЕРОФЕЕВ Лора Мутишева 5.14

2

306 доц. Александра Хонг СОНЕТ Кире Гьоревски 4.71

3

299 Йоанна-Изабела Върбанова ФАНТАЗЬОРИТЕ Дарий Петков 3.71