Проф. Лидия Върбанова, част от международен екип за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО

 

  

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на Магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии в НАТФИЗ, бе избрана с четиригодишен мандат (2019‐2022 г.) в международния екип от експерти, които да съдействат при необходимост на различни страни за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за опазване и насърчаване на многообразието от форми за културно изразяване (UNESCO Expert Facility). Целта на експертния екип е да съдейства на ЮНЕСКО при необходимост по въпроси, свързани с управлението на културата, дигиталните технологии, медийното разнообразие, международната търговия в изкуствата, културните права, статута на артистите и много други.

Ковенцията на ЮНЕСКО е крайъгълен камък в международните културни политики, тъй като осигурява важна рамка за информирани, прозрачни и съвместни системи за управление на културата.

 

Проф. Върбанова е поканена от ЮНЕСКО и организацията Creative Georgia да консултира едногодишен проект за преоткриване на механизмите за подкрепа за развитието на креативната клъстерна екосистема в Грузия и създаване на благоприятна среда за развитие на творческите индустрии чрез съответни програми, проекти и финансова подкрепа. Уебсайтът на Конвенцията съдържа богати ресурси за дейности, партньорства, публикации, изследвания, данни, новини, събития, видеоклипове и много други инструменти, свързани с ключови аспекти на приложението й.