СЪБИТИЯ                 

Лидия Върбанова

Проф. д-р Лидия Върбанова

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Ръководител на Магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии.

Проф. Върбанова има професионален опит като консултант, преподавател, изследовател и мениджър в над 60 страни. Била е постоянен и гостуващ професор в престижни университети и учебни центрове в Европа, Канада, Кавказкия регион, централна Азия и северна Африка. Професионалното и портфолио фокусира върху разработването на културни политики  и мениджърски стратегии, предприемачество и иновации, икономика и финансиране, управление на проекти, организационно развитие и онлайн технологии, опазване на околната среда и устойчиво развитие, със специален акцент върху изкуствата, културата и творческите индустрии.

Проф. Върбанова предоставя консултантски и изследователски услуги на държавни органи, фондации и организации с нестопанска цел, както и стартиращи предприемачески организации. Често е канена за докладчик и модератор на международни форуми в областта на културата, изкуствата и творческите индустрии. Създател е на няколко национални и международни образователни програми и модули в областта на мениджмънт на изкуствата и творческите индустрии, както и на първата академична програма в това направление в България.

Проф.Върбанова е носител на редица престижни академични награди, сред които: Европейска награда за преподавателска дейност «Драган Клайч», стипендия FULBRIGHT, стипендия на Japan Foundation, изследователска стипендия на НАТО, стипендия от Webb Memorial Trust, Оксфорд и др.

Проф. Върбанова е активен член на няколко международни професионални мрежи и асоциации. Тя е регулярен гостуващ професор в Катедрата по културна политика и управление на ЮНЕСКО в Университета по изкуства в Белград, Sibelius Academy в Хелсинки и  Hassan II University, Мароко. Eксперт и външен оценител e по няколко от програмите на Европейската комисия, както и член на международната експертна група за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО за културно рзнообразие.

Проф. Върбанова е автор е на редица публикации и учебници, между които: Международно предприемачество в изкуствата (2016 г.) и Стратегическо управление в изкуствата (2012 г.), публикувани от международното научно издателство «Routledge”.

 

LidiaVarbanova-CV-En

 


 

 

Проект на НАТФИЗ първи в класацията на Национален фонд “Култура”

 

Проф. д-р Лидия Върбанова с участие в международната конференция „Творческите пространства в Грузия“, ЕС/ЮНЕСКО

 

Проф. д-р Лидия Върбанова е номинирана за член на консултативния съвет на EACMP

 

Нашите еко-градове: Ролята на изкуствата и творците

 

Международни онлайн срещи „КУЛТУРЕН АКСЕЛЕРАТОР“

 

Изкуствата и околната среда: онлайн лабораторна сесия, модерирана от проф. д-р Лидия Върбанова

 

В търсене на ефективност в обучението на сценични изкуства онлайн: Международна дигитална дискусия, с участието на преподаватели от НАТФИЗ – интервю с проф. Лидия Върбанова

 

“Творческият продукт в дигитална среда: Форми, методи, възможности” – отворена презентация и разговор с проф. д-р Лидия Върбанова

 

 

Пандемията и културният пазар: разговор с проф. Лидия Върбанова (БНТ, “Рецепта за култура”, 2.05.2020)

 

Проф. Лидия Върбанова, част от международен екип за приложение на Конвенцията на ЮНЕСКО

 

ПРОФ. ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБНОВЕНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕНИДЖМЪНТ В СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА И ИНДУСТРИИ“ НА НАТФИЗ, СЪБИРА ФОКУС-ГРУПА В СТАРА ЗАГОРА ПО ТЕМИТЕ НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ

 

ПРОФ. Д-Р ЛИДИЯ ВЪРБАНОВА: ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА ПЪРВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО КУЛТУРНА ПОЛИТИКА И КУЛТУРЕН МЕНИДЖМЪНТ В АРАБСКИЯ РЕГИОН

 

 

Кой не разбира мястото на културия мениджмънт – интервю на Светлана Трашоева с проф. Лидия Върбанова и Даниела Урем (БНР, Програма “Христо Ботев”, 01.10.2019)