Гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски се завърна от конференция в Санкт-Петербург, Русия

 

От 11-ти до 13-ти ноември гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски взе участие във XI-та Всерусийска международна практико-приложна конференция по проблемите на актьорското изкуство и сценичната реч „Сцена. Слово. Реч.“, която се организира като част от честванията на 240 годишнината от създаването на Руския национален институт за сценични изкуства в Санкт-Петербург (РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ) и 80 години от създаването на тяхната катедра по сценична реч.

 

  

 

Поканата към гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски е по препоръка на проф. Сергей Димитриевич Черкаский, който беше ръководител на провелата се през октомври 2018 г. Международна науко-практическа конференция по проблемите на актьорското обучение „Актьор и йога“, в която д-р Мечкарски се включи с доклад на тема „Диханието на актьора“.

В тазгодишната конференция по случай впечатляващия юбилей на петербургското училище по сценични изкуства гл. ас. д-р Тодор Димитров- Мечкарски се включи в теоретичния панел с доклад на тема „Интердисциплинарен характер на съвременната сценична реч“. Преди представянето на своя доклад д-р Тодор Димитров-Мечкарски е поднесъл поздрав по случай 80-годишния юбилей на домакините от колегите в катедра „Сценична реч“ на НАТФИЗ, която тази година чества 70 години от своето създаване.