СЪБИТИЯ                 

Тодор Димитров-Мечкарски

Доц. д-р Тодор Димитров-Мечкарски

Катедра "Драматичен театър" Факултет "Сценични изкуства"

Национална академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) "Кръстьо Сарафов" (София 1000, ул. "Г. С. Раковски" 108А); http://www.natfiz.bg

 

Тодор Димитров-Мечкарски е преподавател по дисциплините „Сценична реч“, „Правоговор“, „Техника на говора“, „Художествено слово“ и „Словесно действие“  в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – от 2011 до 2014 като гост-преподавател, от 2015 до 2019 – асистент, от 2019 до 2020 – главен асистент, а от 2020 до днес – доцент.

Преподава в класовете на проф. Боньо Лунгов, проф. Маргарита Младенова, проф. д-р Атанас Атанасов, проф. д-р Петя Цветкова, проф. д-р Пенко Господинов, проф. д-р Константин Каракостов, доц. Веселин Ранков, както и в бакалавърската специалност „Театрална продукция“ и в магистърската програма по „Публична реч“.

Завършва „Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Красимир Спасов (НАТФИЗ), магистър е по „Мениджмънт в сценичните изкуства“ (НАТФИЗ) и „Логопедия“ (СУ), защитава докторат в специалността „Театрознание и театрално изкуство“ (НАТФИЗ).

Участва в обучения и международни конференции по проблемите на словото и актьорското обучение и има повишаващи квалификацията обучения в Royal Central School of Speech and Drama и Royal Academy of Arts в Лондон, Великобритания, Шанхайската театрална академия, Китай, Руския държавен институт по сценични изкуства в Санкт-Петербург, Русия и Academy of theatre and dance, Amsterdam University of the Arts, Нидерландия.

Провежда множество обучения по сценична реч, правоговор, техника на говора и ефирно поведение.

Тодор Иванов Димитров-Мечкарски е съставител и редактор на сборник с научни доклади „Гласът – средство за въздействие“ (2020), автор на книгите „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“(2019), „Терминологични основи на сценичната реч“(2019), „Правоговорът в обучението на актьора“(2021), както и на множество статии в научни и специализирани издания.

 

Подробна информация

 

 

Излезе втората книга на гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски, „Терминологични основи на сценичната реч“

 

Гл. ас. д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе обучение по „Правоговор и техника на говора“ с радиожурналисти от Регионална радио станция Видин на БНР

 

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе еднодневен уъркшоп в киноцентър “Бояна”

 

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски се срещна с възпитаници на Театрална школа “Любен Гройс”, гр. Пловдив

 

Излезе от печат книгата на д-р Тодор Димитров-Мечкарски „Мисловните процеси – първична енергия на сценичното слово“

 

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе обучение по „Правоговор и ефирно поведение“ с радиожурналисти от БНР

 

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски представи книгата на унгарския поет Ото Толнаи „Сладкият хаос“

 

Д-р Тодор Димитров-Мечкарски проведе обучение с радиожурналисти от БНР

 

Д-Р ТОДОР ДИМИТРОВ-МЕЧКАРСКИ СЕ ЗАВЪРНА ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ В РУСИЯ