Проф. Велев със закрит премиерен показ по проект „Образ и Безподобие“

 

Две годишният тренингов цикъл от концепцията „Училище за Зрение“ на проф. д-р Велимир Велев, като резултат, завърши със закрит премиерен показ на спектакъла „Образ и Безподобие“ в Кино-театър “Освобождение”.

В нелеките пандемични условия, екипът на проекта, жертвоготовно е приел да се подложи на пълна изолация от околния свят, в името на завършването на проекта.

Режсисьор и постановчик е проф. д-р Велимир Велев, тренинга с незрящите и в творческия екип участват акьорите Лазар Панев, Антония Велева, Анна Димитрова, Николай Шопов, Росица Атанасова. С тях в екип, на принципа на Дивайсинг метода е изграден сценария, който във финалната фаза на репетициите е завършен в окончателен вариант от проф. Велев, съобразно спецификите и възможностите на незрящите актриси, Верка Захариева и Бехие Ахмед.

„Тъй като това е проект с целево финансиране, налага се да влезем в срок, независимо от условията. Редуцирахме една малка част от сценария и спектакълът стана с 15 мин по-кратък, без това да нарушава посланието и художесвените му достойнства. Когато обстановката се нормализира, ще го подновим, чрез репетиции, в допълнения му вариант“, споделя проф. Велев.

Спектакълът е предвиден като световен дебют на незрящи в Театъра на Маски, кукли и дигитални технологии и е финансиран от Национален Фонд Култура, Столична програма “Култура” и Телус Интернешънъл.

    В действителност, работата в тази иновативна посока започва преди седем години и ражда хибриден жанр, ползващ средства от Кукленото изкуство и Театъра на Маските с нови технологични средства, създавайки вътрешна интерактивна среда. Но едва 2018 тази иновативна концепция получава субсидия за окончателното й реализиране.

Театърът на Маските в ръцете на незрящ, само по себе си е «златна мина», по отношение създаването на нов художествен език с голяма сила на въздействие» – коментира проф. Велев – «Но всичко това допълнено с дигитални изразни средства, манипулирано и анимирано без визуален контрол, наистина изглежда респектиращо».

Жанрово, техниката на Театъра на Маски и кукли, тук се съчетава с интерактивна дигитална визия от мобилни устройства, което го отвежда в напълно нова художествена и творческа посока.

От друга страна, въвличането на студенти в работния процес заедно с незрящите, в работни ателиета, е трасиране на различен, иновативен път, както в методиката на театралното обучение, така и в педагогически план, в сферата на личностното усъвършенстване и  развитие.

За няколко годишния период на колаборация между НАТФИЗ и Невиждан театър през съвместната работа с незрящите актьори са преминали студенти по АДТ, клас проф. Пл. Марков (випуск 2021), както и множество студенти по Театър на движението – Пантомима от класовете на проф. д-р Ал. Илиев (випуск 2022), доц. Ал. Хонг (випуск 2020) и класа на проф. д-р В. Велев (випуск 2024).

27.04.2020 г.