ОТВАРЯНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

ОТВАРЯНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА СЛЕД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

 

От 14 май 2020 библиотеката отваря врати за желаещите да заемат книги за дома, както и за ползване на компютърните читателски места. Няма да бъдат изцяло достъпни библиотечния фонд и читалнята.

 1. Всички ползващи библиотеката трябва:
  • да носят читателски карти и предварително подготвен списък с търсени заглавия;
  • да бъдат с маски;
  • на входа да дезинфекцират ръцете си;
  • да се обръщат към библиотекар за необходимите книги;
  • да изчакват търпеливо при спазване на всички хигиенни мерки.

Препоръчително е ползването на еднократни ръкавици.

 1. За връщане и заемане на книги ще бъдат пускани не повече от двама души едновременно. Останалите ще изчакват извън библиотеката на дистанция. Читателите ще влизат с предварително подготвени:
  • читателска карта
  • книгите за връщане
  • списък с търсени заглавия.
 2. При спазване на мерките за физическа дистанция ще бъдат ползвани 14 (четиринадесет) читателски места, от които 8 (осем) с компютри.
 • Ползването на читателските места ще бъде ограничено до 2 ч. и 30 мин. Следващите 30 мин. ще бъдат използвани за дезинфекция на техниката и повърхностите.
 • Ежедневно ще бъде изготвян списък на желаещите да ползват читателските места, съобразно получените заявки на електронната поща на библиотеката library@gmail.com. Ползвателите ще бъдат записвани по реда на получаване на имейлите. Ще получават потвърждаващ имейл с уточнение за часовете на ползване от конкретния човек.
 • Часовете, в които ще бъдат пускани групите в читалнята са 9.00, 12.00 и 15.00.

На имейл diakovanadezhda@gmail.com ще бъдат приемани заявки от преподаватели за сканиране на много важни за дистанционното обучение материали.