Отворена покана за участие в „Малък сезон“ 2020

Отворена покана за участие в „Малък сезон“ 2020

 

В условията на извънредна ситуация „Малък сезон“ 2020 ще отвори от юни до септември онлайн творческа работилница – за създаване на нови драматургични творби и за защити на силни театрални идеи от автори и екипи.

Проектът предвижда създаване на драматургични текстове и защити на театрални замисли – словесно и визуално: върху темата за състоянието на човечността и духовните битийни ценности днес.

„Малък сезон“ отваря поле за дейност и изява не само на най-младите, но и предимно на свободните артисти в България.

Работилницата ще продължи през номинации на 5 от най-ценните резултати – всеки от тях ще получи финансова подкрепа в размер на 3500 лева на проект и предоставяне на условия за реализация „на живо“ в големия сезон 2020-2021 г.

 

Кога?

– Обявяване на целите и условията за участие: 15.06.2020 г.;
– Заявки за участие: 15.06-30.06.2020 г.;
– Постъпване на създадените творби и концепции, диалог-дебат върху тях, творчески консултации с автори и екипи: 30.06-15.08.2020 г.;
– Работа на комисия по номиниране на 5 от постъпилите креативни предложения: 15.08-31.08.2020 г.;
– Обявяване на номинациите „Малък сезон“ 2020 – 31.08.2020 г.

 

Кой има право да участва?

Всеки във възрастовия диапазон от 18 до 35-годишна възраст.

 

Как да се кандидатства?

До 30.06.2020 г. трябва да се пратят заявки на t.r.sfumato@gmail.com с творчески и лични биографии, придружени от кратки видео анонси и обяснение на идеята от автор, режисьор или екип в рамките на 2 минути:

– за цялостни драматургични творби;
– за идея за пиеса, която да бъде завършена до края на периода за кандидатстване;
– за режисьорски адаптации и драматизации по недраматургични произведения.

С изпращането на видео анонсите участниците се съгласяват клиповете да бъдат разпространявани в социалните мрежи от ТР „Сфумато“.

Само пратилите анонси ще бъдат допуснати до следващия етап на работилницата.

Драматурзите имат право да изберат между текстови и видео анонс на идеята си за пиеса.

До 15.08.2020 г. трябва да постъпят: както завършени нови пиеси, адаптирани версии на недраматургични произведения и сценографски визуализации, така и предварително писменно съгласие за участие на всеки член на творческия екип.

Фокус на „Малък сезон“ 2020 ще бъдат камерните представления.

ТР „Сфумато“ поема грижата и отговорността номинираните 5 предложения да се програмират в големия сезон 2020-2021 г. на театъра с всички необходими условия за репетиции, премиери и компетентно обслужване на процесите „на живо“.

За контакти и изпращане на материали: t.r.sfumato@gmail.com

 

От екип „Малък сезон“

Маргарита Младенова
Иван Добчев
Стефан Иванов
Ясен Василев
Данислава Томова