Информация за провеждане на занятия за школите от факултет “Екранни изкуства”

Информация за провеждане на занятия за школите от факултет “Екранни изкуства”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ШКОЛА ПО

„ОПЕРАТОРСКА РАБОТА С ВИДЕОТЕХНИКА”

 с ръководител проф. д-р Емилия Стоева

Занятията ще се провеждат в дистанционна форма, онлайн, по график, за срока на заповедите свързани с Ковид-19

За допълнителна информация: stoichkov@natfiz.bg

 

ШКОЛА ПО

„ДРАМАТУРГИЯ, РЕЖИСУРА И МОНТАЖ НА КРАТКИ ФИЛМОВИ ФОРМИ”

 с ръководител проф. д-р Марин Дамянов

Занятията ще се провеждат в дистанционна форма, онлайн, по график, за срока на заповедите свързани с Ковид-19

За допълнителна информация: marin_damianov@abv.bg

 

ШКОЛА ПО

„АНИМАЦИЯ”

с ръководител доц. Владислав Будинов

ЗАПОЧВА НА 4 НОЕМВРИ 2020 г. (присъствено)

За допълнителна информация: vbudinov@abv.bg

Дни на провеждане:

сряда и четвъртък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 305

сградата на ул. „Г. Раковски” 114

 

ШКОЛА ПО

„ФОТОГРАФИЯ”

 с ръководител проф. д-р Теодор Янев

За допълнителна информация: tediya@abv.bg

Дни на провеждане:

вторник и четвъртък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 301

сградата на ул. „Г. Раковски” 114