НАТФИЗ предлага опита си на света – доц. д-р КОНСТАНТИН КАРАКОСТОВ за ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

НАТФИЗ предлага опита си на света – доц. д-р КОНСТАНТИН КАРАКОСТОВ за ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

 

Доц. д-р Константин Каракостов е куклен актьор, режисьор, дългогодишен асистент на проф. Боньо Лунгов, а отскоро и ръководител на клас по „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ.

В професионалната си кариера е оживил десетки образи за българския куклен театър. Посвещава се на обучението на младите творци в Академията през последните 20-ет години. Не на последно място, създава спектакли, които често попадат в селекцията на международните фестивали и носят престижни отличия и награди. Последният пример за подобно участие е от септември тази година, когато „Пиринска фолклорна магия“, в съавторство с проф. Боньо Лунгов, спечели три от наградите на Международния куклен фестивал на професионалните куклени театри за деца „Lut Fest“ в Източно Сараево, Босна и Херцеговина. Именно в рамките на 21-то издание на форума доц. д-р Константин Каракостов изнася лекция на тема „Онлайн обучение на студентите по „Актьорство за куклен театър“ по време на пандемия – Ковид 19“.

Събитието е посрещнато с изключителен интерес от театралните организации в Република Сръбска, Босна и Херцеговина – Белград, Ниш, Суботица, Крагуевац и Баня Лука. Месец по-късно доц. Каракостов получава покана от Лиляна Динич – директор на Театралния музей – Войводина, Нови Сад да разработи публикация за професионалното списание „НИТИ“, която ще бъде издадена през декември. В очакване сме на пълния текст и на български език до края на годината. Веднага след това, лекцията на доц. д-р Константин Каракостов ще бъде публикувана в списание „Театър“.