Конкурс за проекти по програмата ACCES PARCECO 2021

Конкурс за проекти по програмата ACCES PARCECO 2021

 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: СЪФИНАНСИРАНЕ

 

Френското министерство на висшето образование, науката и иновациите обявява конкурс за проекти по програмата ACCES PARCECO 2021.

 

Целта на програмата е да се благоприятстват и засилят връзките между френските научни лаборатории и лаборатории от страните в Централна и Източна Европа.

Министерството на висшето образование, науката и иновациите обявява следните два конкурса:

  • ACCES за съфинансиране на ПОСРЕЩАНЕТО НА УЧЕНИ ОТ СТРАНИТЕ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ ИЛИ КОНГРЕСИ, ОРГАНИЗИРАНИ ВЪВ ФРАНЦИЯ.

 

  • PARCECO за съфинансиране на УЧАСТИЕТО НА ФРЕНСКИ УЧАСТНИЦИ С ДОКЛАД В СЕМИНАРИ ИЛИ ЛЕТНИ ШКОЛИ, ОРГАНИЗИРАНИ В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

 

Крайна дата за кандидатстване: 31.01.2021 в 19 ч.

 

За повече информация и кандидатстване:

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2021.html

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2021.html