Преподаватели и студенти от НАТФИЗ с участие на III-та Международна конференция на Световната организация на пантомимата

Преподаватели и студенти от НАТФИЗ с участие на III-та Международна конференция на Световната организация на пантомимата

 

Студенти от специалност “Театър на движението – Пантомима” и преподаватели от НАТФИЗ, катедра “Сценично движение”, взеха участие в третата международна конференция на Световната организация на пантомимата, която се проведе от 10-ти до 13-ти декември 2020 г.

Лично президентът на Световната организация на пантомимата, Марко Стоянович, отправи покана за конференцията към проф. д-р Велимир Велев, като ръководител на катедра “Сценично движение” и ръководител на специалност “Театър на движението – Пантомима”.

Конференцията беше предвидена да се състои в Шанхайската театрална академия, но поради обстановката се проведе онлайн. Преподавателите и студенти от НАТФИЗ участваха в дебати, работни ателиета, и с доклади.

Ателиета бяха водени от: Джеймс Донлан (САЩ), Джордж Макаренас (Бразилия), Елена Сера (Франция), проф. Хейан (Китай), Марко Стоянович (Сърбия).

 

Програма на конференцията може да видите тук.

 

НАТФИЗ е член на Световната организация на пантомимата от 2018 г.