Българско участие на Международния фестивал на професионалните куклени театри за деца LUT FEST в Босна и Херцеговина (Босна и Херцеговина, Сараево, Посолство на Република България, mfa.bg, 27.09.2021)

 

https://www.mfa.bg/embassies/bosniaherzegovina/news/31229