„В главната роля хARTията“ – спектакъл-демонстрация на доц. д-р Мирослав Цветанов – 3 октомври, 19.00 ч., Театър НАТФИЗ, Сцена 47 – Вход свободен!


„В главната роля хARTията“

На 3.10.2021 г. (неделя), от 19.00 ч., на „Сцена 47“, етаж IV, в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ ще може да видите „В главната роля хARTията“ – един необичаен спектакъл-демонстрация на доц. д-р Мирослав Цветанов за невъзможните възможности на този толкова разпространен и много художествен материал, който отдавна сме свикнали да е част от живота ни.

На какво е способна дървесната целулоза? Може ли освен да пишем върху нея – да използваме хартията като глина, да я направим изключително здрава, или изведнъж да стане прозрачна…? Безбройни са нейните превъплъщения. Огромна и стара е ролята ѝ и в изкуството, но може ли и още? Може ли дори това, което на пръв поглед изглежда невъзможно?

В рамките на един час ще бъдат демонстрирани много от най любопитните превъплъщения на хартията не другаде, а именно на сцената, където тя седи най-художествено.

„В главната роля хARTията“ е проект за публична и дигитална среда. Един уникален формат, който ще може да намерите в някои от най-популярните интернет платформи. Той е насочен както за професионалисти и студенти от различни специалности, така и за любознателната широка аудитория.

ВХОД СВОБОДЕН!