Д-р Красимир Стоичков защити доклад на тема „Историческите аспекти в развитието на художественото кино“ в Русия