Забележителни годишнини в НАТФИЗ

 

Преподавателите и студентите в НАТФИЗ се подготвят за няколко значителни събития обвързани със световната култура и с живота на академията.

Първото е посветено на личността на Достоевски. 200-годишнината на бележития писател ще бъде почетена с конференция и кръгла маса. С поредица от майсторски класове, конференция и галаспектакъл ще бъде ознаменувана 30-годишнината от създаването на специалност „Пантомима“, а до края на годината със серия от събития ще бъде отбелязана и 30-годишнината от създаването на специалност „Драматургия.