Международно предприемачество в изкуствата: от Хелзинки до Сингапур

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, ръководител на магистърската програма по Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии на НАТФИЗ, беше поканена от престижната академия Sibelius, Хелзинки да преподава част от онлайн модул по Предприемачество в изкуствата в магистърска програма по Управление на изкуствата, общество и творческо предприемачество. Модулът акцентира върху дигиталното предприемачество, социалните и бизнес предприемачески модели в изкуствата, разнообразнитe финансови източници за стартиращи фирми, методи и стратегии в подкрепа на предприемачите в изкуствата по света.

 

Проф. Върбанова е поканена през 2022 г. като гост-изследовател и преподавател в бакалавърската програма по арт мениджмънт  в колежа за изкуства Lasalle, Сингапур, в модула по стратегическо и предприемаческо мислене за творчески организации. Двата модула се основават на книгата ѝ “Международно предприемачество в изкуствата”, издадена от престижното международно академично издателство Routledge и използвана в няколко международни програми по арт мениджмънт.