Проф. д-р Калина Стефанова открива международна конферанция в Румъния

 

Проф. д-р Калина Стефанова беше поканена като основен говорител (презентатор), за да открие международната конференция на тема „Развиващия се театър: дистанциране, взаимодействие и устойчивост в изкуствата на 21-ви век“ (EMERGING THEATRE: DISTANCING, INTERACTION AND RESILIENCE IN THE PERFORMING ARTS OF THE 21ST CENTURY) на Университета UNAGE „George Enescu“ в Яш, Румъния. Темата, по която проф. Стефанова изнесе доклад беше „… и всички мъже и жени са критици, или критиката в миражната-вселена“.

Проф. д-р Калина Стефанова е преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. Автор (съставител и съавтор) е на 15 книги за театър и критика. Пет от тях са на английски език, с премиери в Ню Йорк, Лондон и Вроцлав, включвани в задължителната и препоръчителната литература в университети по цял свят. Съставите/редактор е на първата антология на източноевропейска драма на китайски език в два тома, на първата книга с китайски пиеси на български език и на първото представяне на българския театър на английски език. Автор е и на две книги художествена проза, издадени в 9 страни; едната от тях е включвана в задължителната и препоръчителната литература в няколко колежа в Бразилия и е издадена в 2 издания в Китай.

Била е гостуващ учен в Нюйоркския университет, Университета на Кейптаун, Мейджи Университет, Токио, Шанхайската Театрална Академия, Уханския университет и др. През 2016 г. е удостоена със званието гостуващ Изтъкнат професор на Уханския университет, Китай, както и със званието Изтъкнат изследовател на Фондацията по китайска критика на изкуствата към Уханския университет. Изнасяла е лекции и е водила семинари в 12 страни.

В продължение на два мандата е вицепрезидент на Международната асоциация на театралните критици (2001-2006) и Директор Симпозиуми на Асоциацията (2006- 2010). Член е на редакционните колегии на списания в Китай, САЩ, Румъния, Хърватска. Редовно работи като експерт-оценител към Европейската Комисия. През 2007 г. е драматург на високо оценената от критиката постановка на “Петдесетница”, режисьор Мл. Киселов, в Стратфордския Фестивал на Канада, най-големия репертоарен театър в Северна Америка. От 2017 г. е в експертния борд на първия театрален град в света, Yue Opera Town, Китай.