СЪБИТИЯ                 

Калина Стефанова

*********

Проф. д-р Калина Стефанова

Катедра "Театрознание"

 

Проф. д-р Калина Стефанова е автор (съставител и съавтор) на 14 книги за театър и критика. Четири от тях са на английски език (три изда¬дени от Harwood Academic Publishers/Routledge и една от Университетско издателство „Kлимент Охридски”): с премиери в Ню Йорк, Лондон и Вроцлав, и включвани в за-дължителната и препоръчителната литература в универ¬ситетски курсове в САЩ, Великобритания, Канада, Хърватска и др., те се намират в библиотеки по цял свят. Съставител е на първата антология на източноевропейска драма на китайски език „Избрани пиеси от Източна Европа” в два тома (China Theatre Press), на първото „Въведение в съвременната китайска драматургия” на български (Български бестселър), както и на първото представяне на българския театър на английски език в две части „Съвременен български театър” (Harwood Academic Publishers/Routledge). Автор е на две книги художествена проза, издадени в 9 страни; едната от тях е включвана в задължителната и препоръчителната литература в няколко колежа в Бразилия и има 2 издания в Китай.

Проф. д-р Стефанова е била гостуващ учен в Нюйоркския университет („Фулбрайт” 1990-1992), Университета на Кейптаун, Южна Африка, Мейджи Университет, Токио, Япония, Шанхайската Театрална Академия, Уханския университет и др. През 2016 г. е удостоена със званието гостуващ Изтъкнат професор на Уханския универ¬ситет, Китай, както и със званието Изтъкнат изследовател на Фондацията по китайска критика на изкуствата към Уханския университет. Изнасяла е лекции по Театрална критика, Източноевропейски театър и Съвременен световен театър, и е водела семинари по театрална критика в 12 страни. В продължение на два мандата е вицепрезидент на Международната асоциация на театралните критици (2001-2006) и Директор Симпозиуми на Асоциацията също за два мандата (2006-2010).

Член е на редакционните колегии на театралните списания на Шанхайска Театрална Академия, Градския Университет на Ню Йорк, Западния университет на Тимишоара, Румъния, и Театралната Академия на Осийек, Хърватска. Редовно работи като експерт-оценител към Европейската Комисия в областта на изпълнителските изкуства, литературата и образованието. През 2007 г. е драматург на високо оценената от критиката постановка на “Петдесетница”, режисьор Мл. Киселов, в Стратфордския Фестивал на Канада, най-големия репертоарен театър в Северна Америка. От 2017 г. е в експертния борд на първия театрален град в света, Yue Opera Town, Китай.

 

 


 

Проф. д-р Калина Стефанова с откриващо слово на Международния симпозиум посветен на 110 г. от рождението на Цао Ю, Китай

 

ПРОФ. Д-Р КАЛИНА СТЕФАНОВА, „ВЪВЕДЕНИЕ В СЪВРЕМЕННАТА КИТАЙСКАТА ДРАМАТУРГИЯ“

 

ПРОФ. Д-Р КАЛИНА СТЕФАНОВА ЖУРИРА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ТЕАТРАЛНА КРИТИКА В ПЕКИН

 

Проф. д-р Калина Стефанова изнесе лекция за източно-европейския театър в Университета на Джъдзиян – Ханджоу, Китай

 

ПРОФ. Д-Р КАЛИНА СТЕФАНОВА, ПОРЕДНО ПОСЕЩЕНИЕ В КИТАЙ

 

Две книги на проф. д-р Калина Стефанова – “Джуджетата на Ани” и “Последният изход” издадени в Китай