Народен театър „Иван Вазов“ организира среща дискусия с театралния режисьор Тимофей Кулябин – 5 юни, 16.00 ч.

 

https://scontent.fsof10-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/285542657_541049007557603_2597348140618228663_n.jpg?stp=dst-jpg_p180x540&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=fyxemhc_R8oAX_sm_f_&_nc_ht=scontent.fsof10-1.fna&oh=00_AT9qu4Qd1g_i940-B7lPUdKychR29XcBeqaaKu_Yu-cjxg&oe=629DB2ED
Народен театър „Иван Вазов“ организира среща дискусия с театралния режисьор Тимофей Кулябин, която ще постави началото на репетиционния процес на представлението „Нора“ от Хенрик Ибсен.

Събитието е насочено главно към студенти от Факултет „Сценични изкуства“ и ще се проведе на 5 юни от 16:00 часа, във фоайето на Първи балкон.

За да бъдете част от срещата, е неодходимо да заявите своето присъствие на имейл: pr.nationaltheatre@gmail.com

*Незаявилите присъствие няма да бъдат допуснати до събитието!