Кариерен форум „Подкрепа за кариера в изкуството и културата“

 

НАТФИЗ стана домакин на Кариерния форум „Подкрепа за кариера в изкуството и културата“, организиран от самата академия, Съюзът на артистите в България Министерството на труда и социалната политикаАгенцията по заетостта и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Официални гости на форума бяха министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков, ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семерджиев, заместник-директорът на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия Андрияна Сукова и председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. Модератор на събитието, представило трите основни програми за насърчаването на младежката заетост в областта на културата, беше деканът на Факултет „Сценични изкуства“ доц. д-р Пенко Господинов.

Проф. д-р Станислав Семерджиев, Ректор на НАТФИЗ: Много се радвам, че тази инициатива започва в НАТФИЗ. Събрали сме се, за да постигнем отправна точка за едно по-добро бъдеще, не просто на младите творци, а на България. Вярвам, че представянето на националните и международни програми, ще бъде полезно, за  развитието им не само в областта на театъра и киното, а въобще в културата.

г-н Георги Гьоков, Министър на труда и социалната политика: За мен е особено важно днес да съм сред хората творци, които създават и съхраняват ценностите на българската култура и изкуство. Благодарение на вашия талант, професионализъм, и усилен многогодишен труд, вие не спирате да допринасяте за просвещението и духовно израстване на народа ни. Всички ние имаме нужда от вашето творчество, особено в трудните времена, в които живеем днес. Запознат съм с трудностите, които изпитвате като гилдия, с болката, че вашият труд не винаги е оценен по достойнство. Бих искал да ви уверя, че осигуряването на условията за труд, осигуряване на възможности за работа и кариерно развитие на всички хора, включително и на работещите в сферата на културата и изкуството – е сред основните приоритетни задачи на Министерството на труда и социалната политика. Основен акцент в работата ни е улесняването на прехода между образование и заетост на младите хора, току-що завършили специалности. Хора, които се нуждаят от подкрепа в първите крачки на професионалния си път. От личния си опит знам, че е най-приятно да работиш с млади хора, и с не толкова опитни хора – те са пълни с енергия, имат чисти сърца и умове, и са отворени към всяка новост и иновация, която прави света ни по-добър. В тях е надеждата за подобряване на света, в който живеем.

г-жа Андрияна Сукова, Заместник-директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в Европейската комисия: Младите хора днес се нуждаят от по-целенасочена подкрепа, което важи с по-голяма сила за артистите и хората на изкуството в България.

Христо Мутафчиев, Председател на Съюза на артистите в България: Благодаря ви за присъствието колеги. Щастлив съм и смятам, че от тази среща може да се получи нещо много полезно. Благодаря на колегите от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и от Програма „Развитие на човешките ресурси“, които с желание и ентусиазъм се заеха да организират тази среща и я направиха прекрасно.

Форумът събра представители на държавните и общинските театри в България, на читалищата, галериите, музеите, оперите, неправителствения сектор и други организации, които имат амбицията да инвестират в творческия ресурс на най-младите.