Държавен изпит по “Публична реч” – 29.06 (сряда), Заседателна зала на НАТФИЗ

Дипломираха се Вартан Алексанян, Ваня Печикамъкова, Димитрина Христова и Ивета Ангелова – магистри от специалност “Публична реч” в НАТФИЗ!