Проф. д-р Лидия Върбанова с участие в международната конференция „Творческите пространства в Грузия“, ЕС/ЮНЕСКО

 

Проф. д-р Лидия Върбанова, програмен директор на магистърската програма „Мениджмънт на сценичните изкуства и индустрии“  в НАТФИЗ, беше поканена като основен лектор на конференцията „Творческите пространства в Грузия“, състояла се на 21 юни 2022 г. в Тбилиси.

Участниците в конференцията споделиха основните резултати от тригодишния проект „Проектиране на творческа клъстерна екосистема в Грузия”, подкрепен от Европейския съюз и ЮНЕСКО, в който проф. Върбанова беше международен консултант. Резултатите от проекта са многобройни – цялостно проучване на най-добрите практики за иницииране, развитие и поддържане на творчески клъстери; разнообразни дейности със заинтересовани страни от публичния, частния и гражданския сектор; стратегически документ за стимулиращи механизми в подкрепа на културата и творческите индустрии.

В резултат на това бяха приети Меморандум и План за действие с цел насърчаване на междусекторното и междуведомствено партньорство и лобиране за ефективни законодателни инициативи за корпоративна и индивидуална филантропия за изкуства, култура и творчески дейности в страната.

След конференцията, проф. Върбанова и делегацията на ЮНЕСКО проведоха срещи с Министерството на културата и спорта, Кметството на Тбилиси, Enterprise Georgia, представители на Световната банка и Европейския съюз в Грузия.