Проектна програма към Театър НАТФИЗ – Нова сесия за кандидатстване 2022/2023

 

ПРОЕКТНАТА ПРОГРАМА КЪМ ТЕАТЪР НАТФИЗ  ОТКРИВА ЗИМНА СЕСИЯ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022/2023 г. ПО СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

  1. „ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“ – 1 бр. / могат да кандидатстват студенти от 3-ти и 4-ти курс курс, специалност АДТ/

 

  1. „МЛАД РЕЖИСЬОР“ – 1 бр./ могат да кандидатстват студенти, завършващи специалностите РДТ и РСИ /

 

  1. „АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНИЧНИ ФОРМИ“ – 1 бр./ могат да кандидатстват студенти от 3-ти и 4-ти курс във всички  специалности на ФСИ /

 

Правила – Проектна програма -2022/2023

 

Документите за кандидатстване се приемат от

20.09 /вторник/ 2022 г. до 07.10 /петък/ 2022 г., вкл.

на ел. адрес – d.chervenkova@natfiz.bg