Научна конференция 60 ГОДИНИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

 

На 5 декември в НАТФИЗ се проведе научна конференция по случай честването на 60 години висше образование за куклен театър.

В конференцията взеха участие проф. д-р Константин Каракостов, проф. Славчо Маленов, проф. д-р Катерина Илкова, доц. д-р Михаела Тюлева, доц. д-р Валерия Кардашевска, доц. д-р Мирослав Цветанов, гл. ас. д-р Теменуга Первазова, гл. ас. д-р Петя Караджова, ас. д-р Весела Хаджиниколова, ас. д-р Евгения  Роева, д-р Михаил Байков, ас. Димитър Димитров, д-р Пламен Дипчиков, ас. Венера Нечкова-Фингарова, ас. Мариан Рангелов, ас. Любомир Генчев.

снимки: Теодора Тодорова