Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на забележителния том на издателство Routledge “The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance” (2023)

Проф. д.н. Камелия Николова е един от авторите на забележителния том на издателство Routledge “The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance” (2023), който излиза от печат в началото на септември. Книгата представя театъра във всички европейски страни през последните две десетилетия и е създадена от голям международен колектив. Проф. Николова е автор на главата, посветена на историята на българския театър от 2000 г. до днес.

“The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance”

Проф. Камелия Николова е ръководител на бакалавърската специалност „Театрознание и театрален мениджмънт“, приемните изпити за която са на 1 и 2 септември.