Творческа жизнеспособност в извънградските райони?

 

 

 

 

Творческа жизнеспособност в извънградските райони?

 

Проектът IN SITU стартира серия от три уебинара тази есен! 

Серията IN SITU Webinar разглежда ключови теми, които подкрепят работата на културни и творчески екосистеми в извънградските райони в Европа. Ние обединяваме изследователски проекти на ЕС, културни и творчески организации и проекти както и IN SITU партньори и съветници, за да споделят своя опит, да се учим от техните прозрения и знания, да обсъждаме предизвикателства и текущи проблеми и да вървим напред, като черпим информация от работата на предишни и съпътстващи изследователски проекти и инициативи.

Уебинар N#1 | Какво допринася за жизнеспособността на творческите малки предприятия в извънградските райони?

Четвъртък, 28 септември 2023 г. | 10:30-12:30 (CEST)

Домакин: Erna Guðrún Kaaber,  Bifröst University, Iceland (IN SITU партньор)

Говорители:

Ralph Lister, Take Art (UK) (https://takeart.org) – SPARSE Plus – проект „Творческа Европа“ за подкрепа и насърчаване на изкуствата в селските селища на Европа – https://www.sparse.eu/

Musa Htlatshwejo, Artistic Director. Mhayise Productions – Sustaining Theatre and Dance Foundation – STAND (South Africa) – https://www.standfoundation.org.za/ (IN SITU Outreach Partner)

Martha Michailidou, Panteion University, Greece – CORAL-ITN – иновативна мрежа за обучение на Мария Склодовска Кюри относно работните пространства за сътрудничество в селските и периферните райони в ЕС – https://coral-itn.eu

Ella Björn, Lapland University, Finland – SmartCulTour (Интелигентният културен туризъм като двигател на устойчивото развитие на европейските региони) – H2020 изследователски проект – http://www.smartcultour.eu/

Lidia Varbanova, National Academy of Theatre and Film Arts “Kr. Sarafov” (NATFIZ) – https://natfiz.bg, Bulgaria (IN SITU партньор)

С приноса на IN SITU координатора, Nancy Duxbury, Centre for Social Studies, Portugal, and IN SITU съветника, Susan Luckman, University of South Australia.

Моля, присъединете се към нас на 28 септември 2023 г. (10:30-12:30 CEST) за уебинар N#1!

Регистрирайте се тук: https://www.eventbrite.com/e/in-situ-webinar-series-n1-tickets-709664574847?aff=oddtdtcreator

Следва …

Уебинар N#2 | Как иновационните екосистеми на творческите малки предприятия могат да бъдат насърчавани в извънградските райони? (30 октомври 2023 г.)

Уебинар N#3 | Как културната и творческа работа допринася за устойчивостта и издръжливостта? (7 декември 2023 г.)