Доц. д-р Лора Мутишева проведе 8 актьорски уъркшопа в рамките на проект “Пер Гюнт пътува” на Театър София

Доц. д-р Лора Мутишева проведе 8 актьорски уъркшопа в рамките

на проект “Пер Гюнт пътува” на Театър София

 

В рамките на проекта спектакълът “Пер Гюнт” гостува в малки населени места, както и в периферни райони/квартали на градове общински центрове. Преди всяко представление доц.д-р Лора Мутишева имаше творчески срещи-работилници, чиято цел бе да даде възможност на любопитните и любителите да се докоснат до магията на театъра, да разберат света на “Пер Гюнт” на Ибсен, да имат свои сценични опити по темата и да научат някои основни правила на актьорската професия.

Уъркшоповете бяха проведени в с. Доситеево, с. Изворово, с. Кортен, гр. Добринище, ОКИ-Дом на Културата Искър (гр. София); ОКИ-Надежда (гр. София), гр. Харманли, гр. Бухово.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряването на социално-културната среда чрез увеличаване на достъпа до култура чрез комплекс от творчески прояви и образователни дейности за популяризиране на норвежката култура, които: да представят нова трактовка на класическото произведение на Ибсен „Пер Гюнт“; да привлекат нови публики и предоставят уникално преживяване от срещата с живото изкуство-мултидисциплинарен театрален спектакъл-драма, музика, танц и модерна интерактивна визуализация; да провокират интереса и да ангажират публика чрез практическо въвличане в театралния творчески процес; да  предизвикат творчески и академични дебати върху актуалния подход към класиката и непреходността й през призмата на съвремието; да се създадат нови културни партньорства.

Закриващото събитие на проекта „Пер Гюнт пътува“ ще се състои на 16.11 (четвъртък) от 15 часа в Théatro отсам канала.

*„Пер Гюнт“ се осъществява по проект: „Пер Гюнт пътува“ и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021“

** https://peergynttravels.eu/

*** https://sofiatheatre.eu/news/312/zakrivashho-sbitie-na-proekta-per-gyunt-ptuva