Доц. д-р Лора Мутишева проведе майсторски клас в рамките на форум “Изкуството на комуникацията”

 

Доц. д-р Лора Мутишева проведе майсторски клас в рамките на форум “Изкуството на комуникацията”октомврийски тематични семинари във ВСУ “Черноризец Храбър”, гр. Варна

 

 

На 7-ми и 8-ми октомври 2023г. , в рамките на постоянно действащия форум „Изкуството на комуникацията“ с ръководител доц. д-р Георги Калагларски, доц. д-р Лора Мутишева проведе майсторски клас “ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ” (Култура на поведението. Как да ни забележат и харесат?)

В майсторския клас доц. Лора Мутишева представя: техника на говора; публична реч; словесно действие и въздействие чрез думите;

Тя е водещ преподавател в майсторските класове проведени във ВСУ “Черноризец Храбър“ – “Изкуството на публичната реч“ през 2017 г. и на „Изкуството на комуникацията“ през 2018 г., 2019 г. и 2021 г.

Повече за семинара „Изкуството на комуникацията“ тук