“FilmEU” разкрива своята амбициозна програма за следващия си 4-годишен период

 

“FilmEU” разкрива своята амбициозна програма за следващия си 4-годишен период

 

Разширяващи се хоризонти: Нови инициативи, които ще доведат до революция във филмовите и медийните изкуства в Европа.

Гент, Белгия – 29.11.2023г.: “FilmEU” – Европейският университет без прецедент, празнува началото на следващата си трансформираща фаза в Гент, Белгия. Първоначално състоящ се от четири институции и вече разширил се до осем, “FilmEU” представлява революционна сила в сферата на висшето образование за филмови и медийни изкуства. Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU”, подкрепен от програмата “Европейски университети”, е мощен катализатор на метаморфоза в третичното образование през партньорските висши учебни заведения.

От създаването си досега, “FilmEU” достига забележителни резултати. Европейският университет за филмови и медийни изкуства вече е готов да постигне дълготрайно въздействие, изграждайки значима образователна рамка, която ще формира параметрите на екранните изкуства както в Европа, така и извън нея. Тази инициатива ще повлияе и върху социалния дискурс – върху устойчивостта, приобщаването, климата, изследователската дейност, мобилността, иновациите и дигиталната трансформация, разширявайки въздействието си и отвъд партньорските институции.

Сферите на Филмопроизводство и Медии ще се развият значително, благодарение на програмния подход на “FilmEU”, обогатен от широкия диапазон от предметни области, утвърдени в партньорството на Институциите за висше образование. Този подход ще даде възможност на всеки един от партньорите във “FilmEU” да надхвърли своите индивидуални възможности, да подобри външните си връзки и вътрешната си структура.  “FilmEU” се подготвя за развиващото се в национален и в европейски план висше образование, изграждайки подкрепяща среда, в която партньорските университети да са от полза едни на други.

В отговор на поканата на Европейската комисия за задълбочаване, разширяване и подсилване на съществуващото сътрудничество, Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU” има удоволствието да приветства четири нови партньора. Това разрастване от четири до осем водещи Институции за висше образование от цяла Европа, ръководено от Lusófona University в Португалия, включва оригиналните членове – Luca School of Arts в Белгия, IADT в Ирландия и TLU в Естония, и приветства новите членове –  Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ) в България, VŠMU в Словакия, LMTA в Литва и VIA University College в Дания. Това подобрено партньорство утвърждава разнообразната експертиза в културните и креативните индустрии, засилвайки позицията на Европа като световен лидер в образованието, изследването и иновациите.

“FilmEU” с вълнение обявява две големи постижения в сферата на финансирането, които са атестат за значимото одобрение на дейността му от страна на Европейския съюз. На първо място, на алианса са отпуснати 12.8 млн. евро от програма “Еразъм+”.  Това показва силната подкрепа на Европейския съюз към “FilmEU” като единствения Европейски университет, посветен на културните и креативните индустрии. Това финансиране е повратна точка в развитието на екранните изкуства и културното образование в Европа. Освен това “FilmEU” получава 5 млн. евро от програма “Хоризонт Европа” за своя проект “WIRE” (Разширяване Иновация Изследване Съвършенство). Този проект, част от поканата HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01, ще подпомогне възможностите за изследователска дейност и иновации на партньорските университети в алианса. Допълвайки целите на “FilmEU+” за образование и иновации, инициативата “WIRE” ще укрепи изследователската дейност, обръщайки специално внимание на капацитета за артистични изследвания. Заедно, тези финансирания окуражават  “FilmEU” в неговата мисия да оформи по нов начин сферата на филмовите и креативните индустрии, образованието, проучването и иновациите в Европа.

Европейският университет за филмови и медийни изкуства “FilmEU” е изграден въз основа на успеха от предишните усилия на алианса, изследвайки иновационните начини за устойчиво сътрудничество. Чрез укрепването на допълващи се програми във филмовите изкуства и свързаните с тях сфери, “FilmEU” се стреми да позиционира Европа като център за върхови постижения в сферата на образованието, изследователската дейност и иновациите в културните и креативните индустрии.

Оценявайки разнообразието, “FilmEU” предлага автентичен и уникален образователен опит, представяйки широк спектър за разказване на истории, надхвърлящ културните граници. Благодарение на значителното финансиране на Европейската комисия, “FilmEU” – Европейският университет за филмови и медийни изкуства, е готов да формира бъдещето на образованието по изкуства и култура, да насърчава иновациите и сътрудничеството, и да изгради устойчиво във времето въздействие върху креативната сфера в Европа.

“Навлизайки в тази нова фаза на “FilmEU”, ние не просто се разширяваме количествено, но също така разширяваме и визията за бъдещето на обучението в областта на креативните индустрии в Европа.” – споделя Мануел Жозе Дамасио, ръководител на департамента по Филмови и медийни изкуства в Lusófona University. “С разширяването на нашия алианс от четири на осем институции, ние рисуваме своеобразна картина, изпълнена с разнообразни култури, идеи и творческо изразяване. Това разширяване е показател за стремежа ни да направим революция в образованието по филмови и медийни изкуства, насърчавайки иновации и изграждайки съвместно среда, която да отговаря подобаващо на динамиката на Европа. Нашата цел е не само да образоваме, но и да вдъхновяваме новите поколения творци. Да ги подготвим да разказват Европейската история от различни гледни точки, насърчавайки развитието на общество, обогатено чрез многообразие, креативност и визионерски начин на мислене”.