IN SITU докладва за социално-икономическия принос и устойчивостта на културните и творческите индустрии: безплатно изтегляне!

 

 

IN SITU докладва за социално-икономическия принос и устойчивостта на културните и творческите индустрии: безплатно изтегляне!

 

В контекста на усилията на IN SITU за картографиране на социално-икономическия принос и устойчивостта на културните и творческите индустрии (КТИ), в продължение на година и половина интензивни изследвания нашият партньор по проекта – Utrecht University завърши три доклада, насочени към оценка на социално-икономическия принос на КТИ, особено в извънградските райони, и тяхната социално-икономическа устойчивост по време на пандемията, както и към определяне на бъдещите им възможности за диверсификация.

Научете повече за това пътуване, като прочетете последното ни съобщение за новини и изтеглите докладите със свободен достъп на адрес: https://insituculture.eu/unveiling-diversification-potential-and-resilience-paths-for-cultural-and-creative-activities-in-non-urban-regions/

Благодарим на нашия партньор IN SITU за съвместната работа и сме сигурни, че предстои да получим още информация от съвместните ни усилия – следете ни!

IN SITU: Иновации на място в културните и творческите индустрии в извънградските райони е изследователски проект, финансиран от Европейската комисия чрез програмата “Хоризонт Европа” (проект № 101061747).