Творците от проект ЕМПАКТ- НАТФИЗ

 

 

Творците от проект ЕМПАКТ- НАТФИЗ

 

Какво събира осем организации, от шест различни държави и ги кара да обединят усилия и да работят в продължение на години по проект с име ЕМПАКТ?

Ще успее ли изкуството да промени света, като го направи по-добро място за живеене чрез взаимоотношенията: изкуство-околна среда-публики?

Гледайте творците Велимир Велев, Александър Манджуков и Йордан Върбанов в ролята на изследователи на природните закони и създатели на художествени продукти на база резултатите от тях.

 

 

*Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“  

*Проектът се ко-финансира от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз съгласно споразумение No: 101055903 – EMPACT – CREA-CULT-2021-COOP-2