Д-р Здравко Ружев с участие в престижен международен симпозиум

 

Д-р Здравко Ружев с участие в престижен международен симпозиум

 

На 24, 25 и 26 април 2024 г. в Истанбул, Турция се проведе международният симпозиум “The 2nd International Communication, Digitalization and Society Symposium” организиран от Университета Айдън  (Istanbul Aydın University), на който д-р Здравко Ружев изнесе доклад на тема “Paradoxes of modern video image as a weapon of mass information and disinformation ”.

В симпозиума, чиято основна тема беше „Ерата на дезинформацията“, участваха много международни изследователи и преподаватели, между които от проф. Д-р Суат ГЕЗГИН (Yeditepe University), проф. д-р Федерика РУСО (Ultrecht University)  и д-р Андрю ИЛИАДИС (Temple University).

Основни теми на симпозиума бяха измеренията на цифровизацията и социалното използване на новите комуникационни технологии като инструмент за дезинформация – продължаващите войни и регионални конфликти, имигрантската криза и отраженията на всичко това в традиционните и дигиталните медии, измеренията, ефектите, причините на дезинформацията и мерките, които могат да бъдат предприети срещу нея. Докато някои коментари свързват причината за дезинформацията в медиите с уникалните качества на новите комуникационни технологии, други се опитват да обяснят това явление със социалните и психологически ефекти, на които са изложени потребителите в тези медии, уникалната политическа и социокултурна динамика на постмодерното общество или политикономическите условия на медийния сектор. Ефектът от дезинформацията в медиите често се свързват с възхода на авторитарни режими, популистка политика, псевдонаука, крайнодесни, ксенофобски и антиимигрантски движения по света и етнически, религиозни и културни конфликти на международно и регионално ниво.

Основната цел на Международния симпозиум за комуникация, цифровизация и общество е да създаде среда, отворена за споделяне на информация, където феноменът на дезинформацията в цифровите медии ще бъде обсъден и дискутиран задълбочено с всичките му различни измерения и с участието на съответните заинтересовани страни, особено в академичните среди.