„Чудотворни богородични икони“, новата книга на чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев

 

„Чудотворни богородични икони“, новата книга на чл.-кор. проф. дфн. Мирослав Дачев

 

„Няма как да обясниш чудотворната икона, трудно се говори за нея, много по-лесно е, когато тя е пред теб да сведеш глава смирено, да изречеш някакво молитва, най-често думи на благодарност…“ – Мирослав Дачев.

Не пропускайте да опознаете една друга страна на ректора на НАТФИЗ, а именно на учен и изследовател.

Разказ за дългогодишни наблюдения, проучвания и анализи, облечени в 12 тома любопитно научно четиво.

Книгата „Чудотворни богородични икони“ от поредицата „Атониада“, представена от проф. Мирослав Дачев пред Юрий Дачев в „Рецепта за култура“ по БНТ 2, ТУК