Доц. д-р Валерия Кардашевска беше председател на жури на НСПР

Доц. д-р Валерия Кардашевска беше председател на жури на Националното състезание по публична реч по проект „Зависи от теб!”

На 1 юни в Американския център на Столична библиотека се проведе заключителния етап на Националното състезание по публична реч в рамките на проект Depend on You (Зависи от теб: гражданско участие на младите хора), финансиран от отдел “Публична дипломация” на посолството на САЩ в София и изпълняван от ФГББ в партньорство с БУП „Димитър Паница” и Американските центрове с регионалните библиотеки в Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София

Отличилите се ученици ще посетят Европейския парламент след неговото сформиране.