Търси

 

⇒ ЗА БИБЛИОТЕКАТА

КАТАЛОЗИ И СВОБОДНО ДОСТЪПНИ РЕСУРСИ

⇒СПРАВКИ ЗА ЦИТИРАНИЯ

В помощ на преподавателите при събирането на необходимите наукометрични данни за попълването на електронния им профил в създадения от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация публичен регистър на всички лица, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“, както и на хабилитираните лица според Закона за развитието на академичния състав в Република България.

⇒ ЕКИП И КОНТАКТИ

 

 

 

Бланка за издаване на Читателска карта за Академична библиотека и архив

 

Проверете дали дължите книги

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ В НАТФИЗ “КРЪСТЬО САРАФОВ”

 

СТОЙНОСТ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В БИБЛИОТЕКАТА


Онлайн каталозите предоставят информация:

  • за Книгите от фонда (най-старата е издадена през 1824 г.);
  • за Статиите от периодични издания (най-старата описана статия е от 30 септ. 1863 г.), части от различни издания в областите кино и театър и пиеси, публикувани в периодични издания;
  • за Дисертациите, хабилитационните трудове и дипломните работи, защитени в НАТФИЗ;
  • за Некнижни носители – електронни документи, качени на самостоятелни дискове (CD).

За специфичните фондове са разработени  модули:

  • Театрални постановки с информация за създаваните на учебните сцени постановки (от първата „Двубой“ през 1957 г.), както и за поставяните в други театри
  • Филми с всички включени във филмотечния фонд заглавия (с подробно описан творчески екип, времетраене, серийност, номинации, награди).

 

 

 

АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ, НАТФИЗ

ул. “Г. С. Раковски” 108А; София 1000

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

През учебната година:

Понеделник от 14.00 до 17.30 ч.

Вторник – петък от 9.00 до 18.00 ч.

По време на сесии:

Понеделник – петък от 9.00 до 18.30 ч.

Събота и неделя – от 9.00 до 17.30 ч.

ВРЪЗКА С НАС

Тел. +359 2 9231 391; +359 2 9231 392; +359 2 9231 393

Мобилен: +359 88 939 3229

e-mail: library@natfiz.bg

Фейсбук страница