Специалност “Анимационна режисура”

Основана: 2021

Образователна степен: Магистър

Продължителност: 1 години (2 семестъра)

Форма на обучение: Редовно

 

Ръководител на специалността:

доц. д-р Господин Неделчев

 

 

 

 

 

Преподавателски екип:

доц. д-р Господин Неделчев (Анимационна режисура, Изобразителни стилове в анимационния филм), проф. Саймън Йон Андрийсен (DDF, Copenhagen, Denmark – Режисура на мултиплатформени проекти), проф. Франсиско Менендес (University of Nevada, Las Vegas, USA – Производствени модели във виртуална и огментирана реалност), доц. д-р Алесандро Нани(BFM, Tallinn, Estonia – Трансмедийна комуникация), проф. Марин Дамянов (Психоанализа на анимационния образ), Нели Димитрова (Драматургичен филмов анализ), д-р Пеню Кирацов (Иновативни практики в анимационното кино), Ивайло Сеферов (Анимационен софтуер)

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е ориентирана към студенти, желаещи да задълбочат познанията си по анимационно кино, да развият своето критично и креативно мислене, да усвоят организаторски умения за работа в екип. Студентите реализират собствени филмови проекти, чрез които изразяват своята творческа индивидуалност и професионална подготовка. Задължително е студентите да имат познания по английски език най-малко на ниво В2, тъй като 50% от занятията се провеждат на този език от преподаватели от Дания, Естония, Израел, САЩ и др.

Магистърската програма е отворена и към студенти завършили други висши училища в страната и чужбина. В тези случаи те се обучават по учебен план с увеличен хорариум от избираеми дисциплини препоръчани от ръководителя на специалността, носещи тясно специализирани знания в областта на нейната специфика.

Специализираната подготовка се фокусира в модули посветени на анимационна режисура, изобразителни стилове в анимационния филм, психоанализа на анимационния образ, анимационен софтуер, иновативни практики в анимационното кино, драматургичен филмов анализ, трансмедийна комуникация, режисура на мултиплатформени проекти, производствени модели във виртуална и огментирана реалност, обучение в неформална образователна среда, и др.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението е само редовно, с продължителност 1 година (2 семестъра). През първия семестър студентите подготвят и реализират идейно-визуалната концепция за късометражен анимационен филм /до три минути/ включваща: режисьорска експликация, сториборд, типажно решение, декори. През втория семестър студентите реализират анимацията и поспродукционния процес.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ с професионална квалификация „Магистър по анимационна режисура“ и имат възможност да работят във всички държавни и частни филмови и телевизионни институции, които изцяло или частично създават анимационни продукти, както и в организации, работещи в областта на новите медии.

 

4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

При подаването на документите кандидатите задължително депозират комплектувано портфолио. То може да съдържа: сценарии, есета, стихотворения, разкази, пиеси, романи, картини, рисунки, фотографии, филми, авторска музика, изпълнения на песни и музикални инструменти, записи на музикални участия и други художествени материали по избор на кандидата. Литературните материали трябва да са във формат PDF и да не надвишават 15 страници. Изобразителните материали трябва да са във формат JPG. Аудиовизуалните материали трябва да са във формат MP-4 и да не надхвърлят общо времетраене от 30 минути. Звуковите материали трябва да са във формат МР-3 и да не надхвърлят общо времетраене от 15 минути. Целта на портфолиото е да представи максимално подробно възможностите на кандидат-студентите, техните интереси, художествени пристрастия и кръгозор. Всички материали трябва да бъдат ъплоудвани в облачното пространство Google Drive с лимит на обема до 3 GB.

Портфолиото задължително трябва да включва творческа биография на кандидата и идеен проект за късометражен анимационен филм /до 3 минути/ съдържащ сценарен текст, визуална авторска експликация и графична разкадровка.

 

Устен изпит

Комисията провежда събеседване с кандидатите по материалите от представеното портфолио. Целта е да се получи задълбочена представа за възможностите, интересите, общата култура, самостоятелното мислене и художествена рефлективност на кандидатите. Получилите оценка по-ниска от среден (3.00) отпадат от участие в класирането.